Arbetet med maj #tweetupsthlm fortgår!

Beroende på utebliven information har informationen avstannat en aning. Men lugn go’ vänner! Arbetet fortgår och ikväll har deltagarlistan uppdaterats vilken du hittar här: http://tweetupsthlm.se/deltagarlista

Dock börjar vi bli väldigt många så vi närmar oss en gränsdragning. De som är på listan idag kommer med 100% att komma med. Men viss reservation för garanterad plats framöver gäller med dags dato.

Väl mött, Lev väl,
/N